Privacy-verklaring

Ambition IT BV heeft deze privacy-verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

Informatie in logbestanden

De server waarop deze website is ondergebracht, houdt logbestanden bij, zoals alle servers doen. Wij gebruiken de data uit deze logbestanden (IP-adressen, browsertypes, bezoektijden, bezochte pagina's, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:
 • Om problemen met de server te diagnosticeren.
 • Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browsertypes bij te houden. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Formulieren

Op formulieren op onze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, e-mail en telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te treden. We gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Verwijzingen naar andere websites

Ambition IT BV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie

Om de informatie aan te passen of wijzigen die u via deze website, per e-mail, met de formulieren of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot info@ambitionit.nl.

Contact over de website

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over uw interactie met onze website kunt u zich per e-mail wenden tot info@ambitionit.nl.

Voordelen van geautomatiseerde dataverwerking op een rij

 1. Minder fouten

  Een kleinere kans op fouten dan bij handmatige verwerking

 2. Slimmer werken

  Meer werk verzetten met minder mensen

 3. Rapportages

  Geautomatiseerde rapporten met de juiste cijfers